Reidun Tangen

Omtale
Reidun Tangen er professor emerita i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes fag- og forskningsfelt er skolelivskvalitet og opplæringsvilkår for barn og unge i risiko, elev–lærerdialogen som støtte for læring og livsmestring, foreldre–skole-samarbeid og forskningsmetode og -etikk.