Randulf Valle

Randulf Valle

Randulf Vall har doktorgrad i metallurgi fra NTNU, men arbeider til daglig som skribent og har publisert et tresifret antall artikler i ulike tidsskrifter. Han har dessuten erfaring fra bearbeiding av andres tekster gjennom flere år som reportasjesjef og redaktør i magasinet Friluftsliv, og har vært medforfatter eller hovedforfatter for i alt ti bøker.

Valle har også lang erfaring som fotograf og har publisert bilder i en rekke bøker og magasiner. Bildene har også blitt brukt av museer, direktorat og nasjonalparkforvaltere.

Anmeldelser

"Vestlendingen Hjalmar Dale var Helge Ingstads læremeister. Randulf Valles biografi er ei levande skildring av veidemannslivet hans i Nord-Canadas villmark for hundre år sidan. (...)Hjalmar Dale er den viktigaste sidepersonen i ei av dei viktigaste bøkene i norsk bokheim, difor fortener han sin eigen biografi. Valles bok kan òg lesast som sekundærlitteratur til Ingstads Pelsjegerliv, og forfattaren syner her korleis denne boka skil seg frå Amundsens og Finansens bøker: Hjå Ingstad handlar det ikkje om kartlegging av nytt land, om vitskaplege oppdaging ar og den nasjonale æra det fører med seg. Pelsjegerliv handlar om det store eventyret for eventyrets skuld, ein moderne tanke som framleis pregar vårt norske syn på friluftsliv."

Sjur Haga Bringeland , Dag og tidHjalmar Dale - den glemte eventyrer

"Randulf Valle har skapt en både kunnskapsmettet og velskrevet bok, interessant for alle som ønsker å trenge dypt inn i hvordan mennesker har gjort sitt ytterste for å utforske nye områder og utnytte naturressursene der. Den er derfor både biografi og kulturhistorie."

Asbjørn Ringen, Gudbrandsdølen DagningenHjalmar Dale - den glemte eventyrer