Ragnhild Silkoset
© Foto: Morten Brun / Handelshøyskolen BI

Ragnhild Silkoset

Ragnhild Silkoset er professor (dr.oecon) ved Handelshøyskolen BI og arbeider spesielt med metode, markedsføringsledelse, markedsanalyse, prisstrategi og nettverk.