Ragnhild Røren

Ragnhild Røren

Omtale

Ragnhild Røren (f. 1948) bor i Drammen. Hun arbeider som lærer i barneskolen og har tilleggsutdannelse i sosialpedagogikk. Gjennom
sitt arbeid med leseopplæring har hun sett behovet for lettleste bøker for å komme i gang med lesing.
Hun har ansvar for elevbiblioteket og ser hvor godt barna liker å lese Leseløvebøkene.

Bibliografi

2015 - Ikke gi deg, Hanne!

2015 - Hanne og hemmeligheten på Kiel-ferja

2007 - Ikke gi deg, Hanne!

2007 - Hanne og jenta med rulleskøytene

2005 - Hanne og hemmeligheten på Kiel-ferja

2001 - Småskumle grøss

2001 - Hanne og jenta med rulleskøytene

2001 - Hanne finner flaskepost

1998 - Hannes mareritt