Ragnhild Hennum

Ragnhild Hennum

Ragnhild Hennum er professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Hun har forsket på seksuelle overgrep mot barn, vold og voldtekt. Hoveddelen av Hennums vitenskapelige arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom strafferett/straffeprosess og rettssosiologi.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2022 - Kjønn og rett