Ragnhild Bech

Ragnhild Bech

Omtale
Ragnhild Bech er spesialist i barne- og ungdomsfysioterapi og har hovedfag i helsefag fra Universitet i Oslo. Hun har arbeidet med barn både i kommune- og spesialisthelsetjenesten i Oslo siden 1980. Bech er ansatt i Oslo kommune, bydel Ullern.