Petter Gottschalk
© Ida von Hanno Bast

Petter Gottschalk

Omtale
Petter Gottschalk er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han er en internasjonalt anerkjent forsker på økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet. Han har publisert i en rekke internasjonale tidsskrifter, og han har utgitt flere bøker på engelske og amerikanske forlag.
Bibliografi

2018 - Strategisk gransking

2016 - Økonomisk kriminalitet

2010 - Ledelse og økonomisk kriminalitet

2007 - Sourcing av IT-tjenester

2005 - Outsourcingsledelse