Peter Lødrup

Peter Lødrup

Omtale
Peter Lødrup (1932–2010) var professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Han arbeidet i en årrekke med erstatningsrettslige, familierettslige og arverettslige spørsmål, og har utgitt flere bøker innenfor disse rettsområdene.
Bibliografi

2018 - Oversikt over erstatningsretten

2016 - Oversikt over familieretten

2009 - Oversikt over arveretten

2009 - Oversikt over familieretten

2006 - Oversikt over erstatningsretten

2005 - Oversikt over arveretten

2005 - Oversikt over familieretten

1989 - Oversikt over arveretten

1989 - Oversikt over erstatningsretten

1989 - Lovsamling : hverdagsjus

1989 - Hverdagsjus : kommentarer til "Dynastiet Grahndal"