Per Lauvås

Per Lauvås er professor emeritus og har tidligere arbeidet blant annet ved Institutt for pedagogikk, Universitet i Oslo og ved høgskolene i Østfold og i Oslo og Akershus.