Per Øystein Saksvik
© Adresseavisen

Per Øystein Saksvik

Per Øystein Saksvik er professor i psykologi ved NTNU. Han har i mange år forsket innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi og har skrevet flere rapporter, papers og bokbidrag.