Peik Gjøsund
© Foto: Sveinung Bråthen

Peik Gjøsund

Peik Gjøsund er cand. ped. og førstelektor i pedagogikk. Han har lang erfaring fra lærerutdanning, i første rekke førskolelærerutdanning, men har også undervist i allmennlærerutdanningen og i spesialpedagogikk. Han har de siste 10–12 årene også jobbet som forfatter og skrevet bøker i pedagogikk og psykologi, både for elever i videregående skole og for studenter i lærerutdanningen.

Bibliografi

2016 - Psykologi 2 Brettbok (2016)

2016 - Psykologi 1 og 2 Lyd

2016 - Psykologi 2 Unibok (2016)

2010 - Psykologi 1 (2010)

2007 - Didaktikk i skolen

2006 - I fokus

2001 - Psykologi A

2001 - Psykologi B

2001 - Psykologi A

2001 - Psykologi B

1997 - Bill. mrk. 0-18 Helsefag

1997 - Bill. mrk. 0-18. Psykologi, modul 3 og 4

1997 - Bill. mrk. 0-18. Pedagogikk med metodelære 1

1997 - Bill. mrk. 0-18. Ressursbok for læreren

1997 - Bill. mrk. 0-18 : sosialfag;modul 1;barne- og ungdomsarbeiderfag VK1