Paul Knutsen

Paul Knutsen

Omtale
Paul Knutsen (f. 1944) er professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet. Han er dr.philos. fra Universitetet i Oslo 1993, med avhandlingen Korporatisme og klassekamp.