Patrick Flanery
© Foto: Andrew van der Vlies

Patrick Flanery

Anmeldelser

"At ein debutant kan skrive ein så kompleks, mangesidig og velkomponertroman som Tilgivelse, er i seg sjølv forbausande nok. At ein amerikansk forfattar som knapt nokosinne har budd i Sør- Afrika, skriv så innsiktsfullt om sosiale tilhøve i dette landet, er nesten ikkje til å tru. I tillegg fortelboka ei fascinerande historie om to menneske som båe slit med si eiga fortid, og kvar på sitt vis treng tilgjeving."

Jan Landro, Bergens TidendeTilgivelse

Bibliografi

2014 - Det falne landet

2012 - Tilgivelse