Ole Andreas H. Engen

Ole Andreas H. Engen

Ole Andreas Hegland Engen (f. 1965) er professor i samfunnssikkerhet på Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging ved Universitetet i Stavanger. Han er utdannet cand.polit. (samfunnsøkonomi) ved Universitetet i Oslo (1991) og dr.polit. (sosiologi) ved Universitetet i Bergen (2002). Han har i flere år arbeidet med teoretiske og anvendte problemstillinger knyttet til risiko og regulering av store teknologiske systemer, og ledet flere store forskningsprosjekter om risikoregulering av petroleumsvirksomheten, luftfarten og maritim næring.