Ola K. Berge

Ola K. Berge

Ola K. Berge er seniorforsker, Ph.D ved Telemarksforsking, der han leder forskergruppa for kulturliv og kulturpolitikk. Berge forsker bl.a. på kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge, internasjonalt kultursamarbeid og digital kulturproduksjon/-distribusjon, innenfor en rekke kulturelle uttrykk, særlig musikk og scenekunst.

Titler i salg

Listen er tom

Bibliografi

2022 - Musikerne, bransjen og samfunnet