Oded Galor
© Foto: Peter Goldberg

Oded Galor

Oded Galor er Herbert H. Goldberger-professor i økonomi ved Brown University og grunnleggeren av «Unified Growth Theory» som søker å avdekke de grunnleggende årsakene til utvikling, velstand og ulikhet gjennom menneskehetens historie. Han har delt funnene fra forskningen på dette feltet i prestisjefylte forelesninger rundt om i verden, og har kokt ned funnene sine i Menneskehetens historie, som er utgitt på tjueåtte språk.