Odd-Harald B. Wasenden
© Arntzen de Besche

Odd-Harald B. Wasenden

Odd-Harald B. Wasenden er partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche. Han er dr.juris fra Universitetet i Oslo og har også omfattende erfaring som advokat i Wikborg Rein og i Wiersholm. Wasendens doktoravhandling «Energimarkedsrett» ble publisert på Cappelen Akademisk Forlag i 2007. Han har også utgitt boken «EU Market Abuse Regulation in Energy Markets» samt en rekke artikler innenfor energirettslige, tingsrettslige og verdipapirrettslige emner.
Som advokat arbeider Wasenden hovedsakelig med energi- og petroleumsrett, kontraktsrett, børs- og verdipapirrett og miljørett. Han har omfattende erfaring som rådgiver for selskaper innenfor energisektoren, særlig knyttet til regulatoriske og kontraktsrettslige forhold, men også knyttet til transaksjonsbaserte oppdrag og tvisteløsning.

Titler i salg

Listen er tom