Njål Foldnes
© Handelshøyskolen BI

Njål Foldnes

Njål Foldnes er professor i statistikk ved Handelshøyskolen BI, Stavanger. Hans forskningsfelt er statistisk metode og alternative undervisningsmetoder. Foldnes har en II-er stilling ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning ved universitetet i Stavanger.