Nina Gunnerud Berg
© NTNU

Nina Gunnerud Berg

Omtale

Nina Gunnerud Berg er professor ved Geografisk institutt, NTNU.