Nina C. Øverby

Nina C. Øverby er professor ved Universitetet i Agder, og har lang erfaring med forskning på mat og ernæring blant barn og unge. Hun har arbeidet med nasjonale retningslinjer for barn og unges kosthold, også i barnehagen.