Naja Søtje-Thomsen
© © Pernille Marie Walvik

Naja Søtje-Thomsen

Naja Søtje-Thomsen er født i 1987 i Danmark og bor i Norge. Vi levde i går er hennes første bok.