Morten Rønning
© Høgskulen på Vestlandet

Morten Rønning

Morten Rønning er høgskolelektor i norsk ved Høgskulen på Vestlandet. Han har lang erfaring med å undervise i språklige emner i grunnskolelærerutdanningene.