Morten Magelssen

Morten Magelssen

Morten Magelssen er lege og medisin-etiker. Han er førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II i bioetikk ved MF vitenskapelig høyskole. I perioden 2019–2023 er han medlem av Bioteknologira°det.

Titler i salg

Bibliografi

2021 - Hva vil vi med fosterdiagnostikken?

2020 - Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk

2020 - Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk

2018 - Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste