Monica Boracco
© Fotograf: Fredrik Arff

Monica Boracco

Monica Boracco Borring (f 1966, fra Oslo) er utdannet fra universitetet i Oslo og Den norske filmskolen på Lillehammer. Hun har arbeidet som dramaturg, foreleser og holdt flere workshops i manuskriptutvikling på bla Norsk filmutvikling. Har også skrevet manuskriptet til spillefilmen TRIGGER. Monica bor på Nesodden med fem barn og maleren Arne Borring.