Mona Skard Heier

Mona Skard Heier er dr.med., spesialist i nevrologi og klinisk nevrofysiologi og akkreditert spesialist i søvnsykdommer ved nordisk søvnforskerforening. Hun har i mange år ledet Klinisk nevrofysiologisk laboratorium ved Ullevål Universitetssykehus i Oslo, som bl.a. har ansvar for diagnostikk av søvnsykdommer, og har ca. 60 vitenskapelige publikasjoner i internasjonale fagtidsskrifter. Hun er nå engasjert i undervisning, foredragsvirksomhet og søvnforskning.

Bibliografi

2011 - Eldre og søvn

2011 - Søvn og døgnrytme

2002 - Narkolepsi, graviditet og amming

2001 - Nevrofysiologiske undersøkelser av barn