Mirjam Dahl Bergsland

Mirjam Dahl Bergsland

Mirjam Dahl Bergsland er høgskolelektor i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne høgskole og har flere års erfaring med veiledning og vurdering av barnehagelærestudenters bacheloroppgaver. Hun er for tiden i gang med en doktoravhandling om flerkulturelt arbeid i barnehagen, med hovedvekt på foreldresamarbeid.