Michael de Vibe

Michael de Vibe

Anmeldelser

«Denne boken retter seg mot personer som sliter med smerter og plager i kroppen, og kan med stort utbytte leses av helsepersonell som strever med denne store pasientgruppen [...] forfatterne [får] frem sin underliggende filosofi uten å ty til omfattende teoretiske forklaringer. Språket er gjennomgående klart og lettfattelig, og alle kan ha nytte av å forsøke å snakke nærmere med kroppen sin.»
Tidsskriftet for Den norske legeforeningNår livet setter seg i kroppen