Mette Holme Ingeberg

Mette Holme Ingeberg

Omtale
Mette Holme Ingeberg er sykepleier med spesialutdanning i psykiatrisk sykepleie.

Hun har veilederutdanning og tilleggsutdanning i pedagogikk og i administrasjon og ledelse, og har hovedfag fra Universitetet i Oslo. Ingeberg har arbeidet ved Ullevål universitetssykehus, avd. 6B da det var organisert som et terapeutisk samfunn, og har vært utevernleder ved Blakstad sykehus med for- og ettervern på Romerike. Hun har vært styrer ved psykiatrisk sykehjem, sykepleiesjef i Rælingen kommune og sykepleier på akuttavdeling for stoffmisbruk. I 1987 ble Ingeberg ansatt ved sykepleierutdanningen på Lørenskog, som nå hører til Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun arbeider for tiden som høgskolelektor i videreutdanning i psykisk helsearbeid ved høgskolen.