Merete Lindstad
© Foto: Øivind Fjeldstad.

Merete Lindstad

Merete Lindstad er frilansjournalistog har gjennom mange år arbeidet med spørsmål knyttet til innvandrere og flyktninger. Hun har tidligere skrevet om medienes innvandrerbilde i boka Pressen og de fremmede. Sammen med Øyvind Fjeldstad har hun også skrevet Dit pepper’n gror – håndbok for langveisfarende journalister.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Bibliografi