May-Len Skilbrei
© Per Jørgen Ystehede, UiO

May-Len Skilbrei

Omtale
May-Len Skilbrei er professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo. Der underviser hun blant annet om årsaker til kriminalitet, rettens håndtering av seksuell vold og kvalitative metoder. Hun forsker på spørsmål om kjønn, utsatthet, migrasjon og prostitusjon.
Bibliografi