Mats Uldal
© Fotograf: Inger Marie Grini

Mats Uldal

Mats Uldal innførte metoden tankefeltterapi i Norge i 1997, og utviklet teknikkene ytterligere. Han var den mest erfarne TFT-instruktøren i Europa og leder for firmaet Mats Uldal Tankefeltteknikker som er den ledende utdannelsen av nye tankefeltpedagoger i Skandinavia. Mats Uldal hadde 25 års erfaring som idrettspsykologisk rådgiver.