Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas

Omtale
Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hennes forskningsområder er literacy, lesing, skriving, digitale medier, klasseromsforskning, norskdidaktikk, forskningsmetodologi og videostudier. Blikstad-Balas har lang undervisningserfaring fra både grunnskolen og videregående skole. Hun har utgitt bøker om literacy og norskfaget og har skrevet en rekke artikler om elevers bruk av ulike tekster i skolen.