Marit Krogtoft

Marit Krogtoft

Marit Krogtoft er førstelektor i norsk ved Nord universitet, og for tiden stipendiat. Hun har undervist lærerstudenter i norsk i mange år, og er opptatt av skriving og skriveprosesser. Hun har publisert artikler om ulike tema i tilknytning til lærerutdanning og læring.