Marit Aas

Omtale
Marit Aas er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har lang praksis som lærer og skoleleder og har i mange år arbeidet med lederutvikling på skole og kommunenivå. Hennes forskningsfelt er skoleutvikling, leseundervisning og kunnskapsutvikling hos lærere og skoleledere. Nå er hun prosjektleder for Rektorskolen ved ILS.
Bibliografi

2011 - Å utforske praksis - grunnskolen (digital læringsressurs)

2006 - Utdanningsledelse