Marianne Torve Martinsen
© Foto: Arnfinn Martinsen

Marianne Torve Martinsen

Marianne Torve Martinsen er førstelektor i pedagogikk ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger. Hun har tidligere undervist ved barnehagelærerutdanningen og videreutdanninger ved Høgskolen i Telemark (nå USN) og har mange års erfaring som styrer og pedagogisk leder i barnehage.

Mariannes forskningsområder er knyttet til tid og rom i barnehagen, barns lekemuligheter og psykososialt barnehagemiljø. Hun har utgitt flere artikler i bøker og vitenskapelige tidsskrifter og er aktiv formidler til praksisfeltet. Marianne deltar og leder den nasjonale satsningen på utviklingen av trygge og gode barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser (Læringsmiljøprosjektet), og hun leder flere prosjekter knyttet til barnehageutvikling i norske kommuner.