Marianne Terjesen
© Foto: Fredrik Arff

Marianne Terjesen

Marianne Terjesen (f.1953) er journalist og har utgitt Kitty Kielland (1999) og Reisen til byen som ikke finnes (1990). Hennes mor var jøde og flyktet fra Tyskland 16 år gammel. Hennes bestefar var byarkitekt i Haifa.