Marianne Reusch
© Mona Ådum, Institutt for Privatrett

Marianne Reusch

Marianne Reusch (cand.jur. 1995) har arbeidet som dommerfullmektig, konstituert tingrettsdommer og advokat. Hun er også forfatter av fagbøker, artikler og lovkommentarer. Reusch har vært ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for Privatrett i Oslo siden 2005. Hun arbeider innenfor fagfeltet fast eiendoms rettsforhold og er også redaksjonssekretær for nyhetsbrevet «Nytt i privatretten».