Marianne Nordli Hansen
© Universitetet i Oslo

Marianne Nordli Hansen

Marianne Nordli Hansen er dr.philos. i sosiologi og professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo.