Maria Thommessen

Maria Thommessen

Maria Thommessen (1958 - 2006) var utdannet ernæringsfysiolog med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. I 2000 startet hun firmaet NutriCom AS og nettstedet www.dinkost.no, der hun arbeidet med rådgivning, foredrag og konsulenttjenester sammen med fire andre kolleger. Maria var kjent som ernæringsrådgiver fra TV, aviser og ukeblader og skrev en rekke lærebøker, fagbøker og kokebøker om kosthold, livsstil og helse. Maria Thommessen døde av kreft 3. september 2006, 47 år gammel.

Lenker

Bibliografi

2020 - Tilfeldigvis meg - Diagnose kreft

2006 - Takk for mat! Elevbok bm

2006 - Takk for mat! LV

1995 - Omsorg som arbeid : eldre og funksjonshemmede;kjernebok for omsorgsarbeidarutdanninga VK1

1995 - Omsorg som arbeid : kost og ernæring