Mari Jonassen

Mari Jonassen

Mari Jonassen er født 1966 i Horten. Hun er cand.philol fra Universitetet i Oslo med hovedfag i historie.