Mara Lee
© Fotograf Anna Clarén

Mara Lee

Mara Lee er født i 1972 og har utgitt to diktsamlinger før hun i 2007 utgav romanen Ladies som har vakt stor oppmerksomhet i Sverige, og er solgt til en rekke land. For romanen Salome fikk hun SvD litteraturpris og Per Olov Enquist-prisen. Future Perfect er hennes tredje roman på norsk.

Anmeldelser

«Salome» er en brutal og intens skildring om hvordan det var å være en fjorten år, med kniving om status, fokus på kropp og seksualitet, overgangen fra å være jente til kvinne. Når Elsas mor oppdager blåmerker på datterens kropp, oppstår en av de mest interessante scenene i romanen: Elsa får kvalmefølelse av at moren ser på henne. Slutten av «Salome» er vakker og rystende lesning på samme tid."
Brynjulf Jung Tjønn, VGSalome
"Salome byr på prosa fattig på sammenbindende årsaksforklaringer, men med desto større tetthet av meningsbærende scener. Sanseligheten har hele veien skarpe kanter (...) Gjennom Mara Lees bøker går en varm åre av konfrontasjonsvilje. Omgivelsene tolkes med et aldri hvilende temperament, og unge Elsa har munnen full av oppfinnsom presisjon."
Elisabeth Frøysland Pedersen , MorgenbladetSalome
"Mara Lee skaper eit mørkt og snedig danningsdrama ved å kople tenåringssinne med Bibelens forførande og destruktive Salome (...) Elsa spør seg om det er muleg å danse bort skulda og skamma si. Slik blir Salome eit tett og gripande danningsdrama."
Margunn Vikingstad, Dag og TidSalome
"Lee har en egenartet, sanselig fortellerstil som skaper en intens atmosfære i teksten (...) Elsa Mos gryende seksualitet er både intens og levende skildret."
Gro Jørstad Nilsen, Bergens TidendeSalome
"Mara Lee skildrer tenåringssinnet med stor innsikt. Denne merkelige alderen når hodet synes å være stengt for ombygging og empati bare er et abstrakt begrep man ikke helt har integrert i følelsesregisteret. Med kjølig nøkternt blikk beskriver Lee maktspillet og hakkeordenen i skolegården, og venninneskapets harde justis. Den kyniske tonen er spennende og utfordrende (...)"
Maria Årolilja Rø, AdresseavisenSalome
"Lees Salome er en intens roman om å være i det ugripelige mellomrommet mellom barn og voksen (...) Det fortelles fra Elsas synspunkt, men med en voksen fortellerstemme. Slutten er destruktiv og samtidig vakker. Den skal ikke røpes her."
Karen Frøsland Nystøyl , Vårt LandSalome