Maja Farstad
© Norsk senter for bygdeforskning

Maja Farstad

Maja Farstad er seniorforsker ved Norsk senter for bygdeforskning.