Maja Farstad
© Norsk senter for bygdeforskning

Maja Farstad