Magne Nylenna
© Foto: Lisbeth Michelsen, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Magne Nylenna

Magne Nylenna er lege, fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. Han er styremedlem i Det norske medicinske Selskab og medredaktør av Selskapets tidsskrift Michael.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1