Magne Dypedahl
© Foto: Sveinung Bråthen

Magne Dypedahl

Magne Dypedahl er førstelektor i engelsk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har erfaring fra undervisning i videregående skole og arbeid med flere læreverk. Han har vært medredaktør og medforfatter for mange antologier om engelsk fagdidaktikk. Hans spesialområder er amerikansk kulturkunnskap og interkulturell kompetanse.

Bibliografi

2022 - Moving English Language Teaching Forward

2022 - Interactions 2 (2022) Unibok

2022 - Interactions 2 (LK20)

2021 - Interactions 1 Unibok (LK20)

2021 - Interactions 1 (LK20)

2020 - Teaching and learning English

2020 - Teaching and learning English interculturally

2008 - Exploring English

2008 - Exploring English