Liv Merete Reinar

Liv Merete Reinar

Liv Merete Reinar, jordmor, Master of science in primary care, forskningsleder ved Seksjon for primærhelsetjenesten, Folkehelseinstituttet.