Lise Iversen Kulbrandstad

Lise Iversen Kulbrandstad

Lise Iversen Kulbrandstad er professor i norskdidaktikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun er studieleder for høgskolens doktorgradsprogram i profesjonsrettede lærerutdanningsfag og underviser og veileder på programmet og i grunnskolelærerutdanningen. Forskningsinteressene dreier seg om lesing, litterasitet, andrespråksdidaktikk, lærerutdanning og læreres profesjonelle utvikling.

Bibliografi

2003 - Mening i tekst

1997 - Mening i tekst

1991 - Snakker du norsk 2 kassetter

1991 - Snakker du norsk 2

1991 - Snakker du norsk 2 lærerveiledning

1991 - Snakker du norsk 2 arbeidsbok

1990 - Snakker du norsk 1 arbeidsbok

1990 - Snakker du norsk 1 lærerveiledning

1990 - Snakker du norsk 1

1990 - Lnu men hva betyr det,lærer

1990 - Snakker du norsk 1 kassetter