Lene Nyhus
© Foto: Gro Vasbotten

Lene Nyhus

Lene Nyhus har arbeidet med oppdragsforskning ved Østlandsforskning i flere år og er nå ansatt som stipendiat ved Høgskolen i Innlandet.