Lene Nyhus
© Foto: Gro Vasbotten

Lene Nyhus

Lene Nyhus er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Hennes forskningsinteresser retter seg mot forholdet mellom grunnlagstenkning og praksis i pedagogisk arbeid og i forskning, kommunikasjon, veiledning, vitenskapsteori og tverrfaglighet. Hun har også skrevet om målstyring i skolen og om praksisnær undervisning.

Bibliografi

2020 - Praksisnær undervisning – i praksis og teori

2020 - Praksisnær undervisning – i praksis og teori

2012 - Pedagogisk utvikling