Leif Ryvarden

Leif Ryvarden

Leif Ryvarden er professor emeritus i biologi ved Universitetet og har i over 40 år publisert populærvitenskapelige bøker med bakgrunn i norsk natur. Han har drevet aktivt feltarbeid og undervisning i over 70 land i alle verdensdeler, og publisert innpå 200 vitenskapelige artikler. Han har også vært aktiv i radio og TV og har mottatt en rekke priser for sitt arbeid.

Bibliografi

2011 - Norges nasjonalparker (ny utgave)

2011 - Jotunheimen (ny utgave)

2011 - Hardangervidda

2010 - Norske matsopper

2010 - På tvers av stiene

2007 - Jotunheimen

2005 - Norges grense

2005 - Barnas norske flora

2005 - Smådyr og planter i fjæra

2005 - Smådyr i skog og mark

2005 - Norges nasjonalparker

2004 - Fugler i skog og mark

2004 - Fisker i hav og ferskvann

2003 - Blomster i skog og mark

2003 - Fugler på strand og eng

2002 - Pattedyr

2002 - Blomster fra strand og eng

2001 - Sopp, lav og mose

2000 - Nordmarka

2000 - Insekter

2000 - Trær

1998 - Barnas bok om bær og sopp

1997 - Kysten

1993 - Norges planter bd 2

1993 - Norges planter bd 4

1993 - Norges planter bd 3

1993 - Norges planter bd 1