Leif A. Helgesen

Leif A. Helgesen er førstelektor ved Universitetet i Stavanger, hvor han har vært ansatt i omkring 20 år. Han er utdannet psykolog og har bred praksis fra yrket.

Bibliografi

2021 - Menneskets dimensjoner

2019 - Psykologi og sosiologi for fagskoleutdanningene