Lars Gunnar Lingås

Lars Gunnar Lingås

Bibliografi

2008 - Kommunikasjon og samarbeid - utvikling av relasjonskompetanse

2007 - Helsefagarbeideren. Kommunikasjon og samhandling Brettbok (2007)

2007 - Helsefagarbeideren. Kommunikasjon og samhandling Brettbok (Privatlisens)

2007 - Helsefagarbeideren. Kommunikasjon og samhandling

2007 - Helsefagarbeideren. Lovgivning og faglig forsvarlighet

2006 - Organisering og yrkesutøvelse

2005 - Etikk og kommunikasjon